BE MOS BA ESKOLA

Cribas, 30/01/2020: Ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce Soares, inagura tanki koileta udan ben ba be mos iha EBC Cribas, Manatuto.