ME kontinua distribui kadeira ho meza ba eskola sira

Ministériu Edukasaun nian tula kadeira meza ba eskola sira, tuir Mai lista de Distribuisaun